Oproep voor klankbord en partners

Stichting Richter Education is op zoek naar een kritisch klankbord en samenwerkingspartners voor de verdere ontwikkeling van het concept naar de markt.

Samenwerken voor de Doelen
 • Ondernemingen met personeel | Re-integratiebureaus
  contactpersonen HRM manager | MVO programma coördinator i.e.
 • Overheid | UWV
  contactpersonen Wethouder beleidsdomeinen welzijn, participatie, onderwijs, MDT, duurzaamheid i.e.
 • Onderwijs (VO; MBO, HO, volwasseneneducatie)
  contactpersonen opleidingscoördinator | stagecoördinator | ondernemerscentrum i.e.
 1. Een klankbord voor het toetsen van het Value Proposition Canvas. Bedoeld om de diensten zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de stakeholdergroepen en zo waarde toe te voegen en mogelijke knelpunten op te heffen.
 2. Partners, die het initiatief ondersteunen en wellicht in de toekomst mee willen werken aan of mee willen doen met Richter Education. Deelnemers kunnen zich namelijk individueel, als student, werknemer of klant van een organisatie of instelling aanmelden voor een Leergebied. Door deelname zorgen zij ook voor verbindingen tussen betrokken partners!
 3. Partners die de Leergebieden een warm hart toedragen en financiële ondersteuning willen bieden om duurzame ontwikkeling door lokale samenwerking mogelijk te maken.

Vertegenwoordig jij één van de stakeholdergroepen en wil je graag meehelpen? Wil je lokaal samenwerken aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen? Neem contact op voor een verkennend gesprek of meld je nu aan op #meedoenmetrichtereducation o.v.v. ‘meehelpen’.

Delen met je netwerk?

‘De clash tussen wereldbeelden die zich voltrekt leidt tot een catharsis waaruit allerlei nieuwe onderwijsvormen ontstaan’

door Hartger Wassink, onderwijsadviseur NIVOZ, 13 januari 2020

De school waarin selectie veel minder belangrijk gevonden wordt, die bestaat. De school heet Agora en staat in Roermond. Catharsia is de titel van het boek waarin Sjef Drummen de hele geschiedenis van Agora en Niekée (de voorloper van Agora) uit de doeken doet. Zelfstandig onderwijsadviseur Hartger Wassink wilde er een boekbespreking over schrijven, maar zijn artikel werd meer: een analyse over de essentie van onderwijs. ‘Onderwijs is niet, het ontstaat, in een interactie. Er is geen masterplan voor, geen blauwdruk die ooit door iemand ontwikkeld is. […] Catharsia beschrijft een manier van ontwikkelen van mensen, die verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar kunnen dragen, die actief deelnemen in de maatschappij, die de democratie levend houden, doordat ze geleerd hebben zelf te doen, hun ongemak uit te houden, hierin initiatief te nemen en om te gaan met de consequenties.’ Dit artikel verscheen eerder op Onderzoekonderwijs.net.

Lees het gehele artikel:

https://nivoz.nl/nl/de-clash-tussen-wereldbeelden-die-zich-voltrekt-leidt-tot-een-catharsis-waaruit-allerlei-nieuwe-onderwijsvormen-ontstaan

Delen met je netwerk?

Bewoners werken samen voor een duurzame wereld

Parktheater Eindhoven, zaterdag 18 jan ’20 van 11:00 – 16:00 

Wat wil je zijn, wie ben je, waar sta je voor? Waar liggen jouw ‘wortels’? Steeds meer wordt het antwoord op deze vragen gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

Veel gemeenten maken beleid op basis van deze SDG’s en ook steeds meer bedrijven vertellen aan welke ontwikkelingsdoelen zij een bijdrage leveren. Maar het zijn juist actieve bewoners die met hun initiatieven dagelijks bijdragen aan een betere straat, wijk of stad.

Op deze dag in het Parktheater in Eindhoven kom je te weten wat het belang is van de SDG’s, wordt duidelijk hoe je deze kunt verbinden aan jouw initiatief en krijgen actieve bewoners die hiermee al aan de slag zijn een podium. Professionals ontdekken hoe zij zich via gezamenlijke doelen kunnen verbinden aan bewonersinitiatieven. Zo ontstaat een basis voor gezamenlijke actie! Ook Stichting Richter Education is aanwezig.

Voor meer informatie: http://parktheater.nl/nl/programma/8920/een_duurzame_wereld/Bewoners_werken_samen_aan/

Delen met je netwerk?

The empathic civilisation


The RSA

Published on 6th May 2010

Bestselling author, political adviser and social and ethical prophet Jeremy Rifkin investigates the evolution of empathy and the profound ways that it has shaped our development and our society. Taken from a lecture given by Jeremy Rifkin as part of the RSA’s free public events programme.
Delen met je netwerk?