What

It takes a village to raise a child’ – ‘It takes a child to raise a village

Stichting Richter Education biedt inwoners van een gemeente kansen om hun talenten, vaardigheden en kennis in te zetten en samen te werken aan een betere toekomst.

Zij doet dit met een nieuwe dienst met de naam: Leergebied®.
Binnen een Leergebied® kunnen elk kwartaal 20 inwoners in 4 teams deelnemen aan 10 begeleidde workshops. Tijdens die workshops ontwikkel je vaardigheden om samen op een creatieve manier belemmeringen voor mensen om te leren zetten in kansen. Deze creatieve denkmethode heet Design Thinking. Iedereen kan leren deze methode te gebruiken. Via deelname aan Leergebied® kun je ook een certificaat behalen voor deze veelgevraagde vaardigheid.

In elk team ontmoet je nieuwe mensen uit jouw omgeving. We zoeken mensen van verschillende leeftijden (15-99 jaar) en met verschillende achtergronden, omdat we geloven in de kracht van verscheidenheid. We willen vooral mensen zonder inkomen uit betaald werk enthousiast maken om mee te doen. De enige instapeis is dat je goed Nederlands spreekt, schrijft en leest. Jongeren kunnen meedoen als project Maatschappelijke Diensttijd.

Elke woensdagmiddag ga je tijdens de Design Thinking workshops als team een creatieve oplossing bedenken voor een vraagstuk uit de wijk of uit de gemeente. Deze vraagstukken noemen we uitdagingen. De oplossingen voor deze uitdagingen zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid in de wijk of in de gemeente als geheel. We pakken alleen die uitdagingen aan die het algemene belang dienen. Stichting Richter Education zorgt ervoor dat ook andere gemeenten en landen de oplossingen kunnen gebruiken door deze te delen op de website van de Global Goals Community.

Stichting Richter Education zet zich met Leergebied® in om op kleine schaal stappen te zetten in het verbinden van mensen om samen te werken aan een betere toekomst. De doelen voor een betere toekomst zijn door de Verenigde Naties opgeschreven in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel 17 SDG’s. Wij ondersteunen deze doelen samen met jou en samen met andere organisaties in SDG Nederland.