Wat

Delen met je netwerk?
#SocialHandprint #MAEX

Onder de naam Leergebied® bieden wij burgers leertrajecten aan, die leiden tot creatieve en gedragen oplossingen voor leefbaarheidsvraagstukken (binnen de 17 SDG’s). Deelnemers leren van elkaar door samen te werken en echt te luisteren naar inwoners, die te maken hebben met deze vraagstukken. De diversiteit in achtergrond van onze deelnemers vergroot de kracht en gedragenheid van de oplossingen.

‘It takes a village to raise a child’ – ‘It takes a child to raise a village’

Delen met je netwerk?