Home

It takes a village to raise a child’ – ‘It takes a child to raise a village

Een streven van Sustainable Development Goal 4 is dat IEDEREEN kennis, ervaring en vaardigheden kan opdoen over duurzame ontwikkeling (SDG’s), duurzame levensstijlen, mensenrechten, gelijkheid, vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap.

Richter Education baseert zich op dit doel en is ervan overtuigd dat verbinding en samenwerking binnen een lokale gemeenschap van essentieel belang is voor educatie en het werken aan een betere wereld.

Stichting Richter Education is aangesloten bij SDG Nederland.