Partners

Delen met je netwerk?

Leergebied#5280 wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van onze lokale partners:

#WaterschapdeDommel #ContourdeTwern #Rabobank #Helicon #GlobalGoalsCommunity #StudioWHY #SkillsTown #Joost #SNEW #R-Newt

Wilt u ons ook steunen? Dat kan op de volgende manieren:

Financieel
Wij zijn erg blij met elke financiële donatie groot of klein.
Met uw donatie geeft u inwoners zonder inkomen uit werk (of zij die tijdelijk niet mee kunnen doen) de kans om hun talenten, ervaring en kennis betekenisvol in te zetten voor een leefbare toekomst in de gemeente. Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL55RABO0354983563 van Stichting Richter Education o.v.v. donatie Leergebied®

Materieel
Wilt u materialen voor onze workshops doneren? Of wilt u uw faciliteiten of uw locatie ter beschikking stellen? Neem daarover dan contact op met Carla Renders 06 370 32 723

Hoofd, Hart en Handen
Wilt u als vrijwilliger meehelpen in de voorbereiding of tijdens de uitvoering van de workshops. Neem dan contact met ons op via https://www.richter.education/meedoenmetrichtereducation
of kijk voor onze actuele vrijwilligersvacatures op: https://vrijwilligersboxtel.nl/vacaturebank/

#doemeemetrichtereducation. Samen 🤝 maken wij het verschil ! 🌍

Pilot Leergebied#5280 ontvangt tevens financiële ondersteuning van het VSBfonds

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’. Meer informatie www.vsbfonds.nl

Delen met je netwerk?