Partners

Leergebied#5280 wordt mogelijk gemaakt door actieve ondersteuning van onze partners:

#WaterschapdeDommel #ContourdeTwern #Rabobank #Helicon #GlobalGoalsCommunity #StudioWHY #SkillsTown #Joost #SNEW #R-Newt

Wilt u ons ook steunen? Dat kan op de volgende manieren:

Financieel
Wij zijn erg blij met elke financiële donatie groot of klein.
Met uw donatie geeft u inwoners zonder inkomen uit werk (of zij die tijdelijk niet mee kunnen doen) de kans om hun talenten, ervaring en kennis betekenisvol in te zetten voor een leefbare toekomst in de gemeente. Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL55RABO0354983563 van Stichting Richter Education o.v.v. donatie Leergebied®

Materieel
Wilt u materialen voor onze workshops doneren? Of wilt u uw faciliteiten of uw locatie ter beschikking stellen? Neem daarover dan contact op met Carla Renders 06 370 32 723

Hoofd, Hart en Handen
Wilt u als vrijwilliger meehelpen in de voorbereiding of tijdens de uitvoering van de workshops. Neem dan contact met ons op via https://www.richter.education/meedoenmetrichtereducation
of kijk voor onze actuele vrijwilligersvacatures op: https://vrijwilligersboxtel.nl/vacaturebank/

#doemeemetrichtereducation. Samen 🤝 maken wij het verschil ! 🌍

Delen met je netwerk?