Pilottraject leergebied #5280

Leergebied#5280_Visuele_Samenvatting

Open Oproep Leeromgeving van de Toekomst

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsopgaven voor toekomstbestendig beroepsonderwijs.

De subsidieaanvraag van Stichting Richter Education voor de startfase van de Open Oproep Leeromgeving van de Toekomst richt zich op community building voor een vernieuwend, open educatie platform voor een leven-lang-ontwikkelen binnen de lokale samenleving: Richter Education.

Stichting Richter Education wil een onderwijsrevolutie aanjagen door het samenbrengen van mensen in een lokale omgeving rondom extra curriculaire projecten. Richter Education is in ontwikkeling en bevindt zich thans in een conceptfase.

Richter Education beschouwt educatie en samenwerking als de meest krachtige middelen om in te zetten in de transitieopgaven naar een duurzamere wereld.

Het resultaat van de samenwerking op elk project is Open Source en zal bijdragen aan de verwezenlijking van de 17 werelddoelen (Sustainable Development Goals) van de VN. Daarnaast zullen de ontmoetingen en het delen bijdragen aan groei in persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap en T-shaped professionaliteit. De gebundelde kracht van jong en oud voor een-leven-lang-ontwikkelen.

Iedereen (15 tot 99 jaar) binnen de lokale samenleving wordt uitgenodigd om via initiatie en/of deelname aan een project een verschil te maken. Deelname is open voor ieder individueel of verbonden aan een instelling, organisatie of onderneming (partners van Richter Education).

Richter Education verzorgt de matchmaking van deelnemers tot een team, dat gedurende een half studiejaar een Community of Practice (CoP) zal vormen. Van ieder teamlid is een minimale tijdsinvestering van 4 uur per week voor gezamenlijke teamtijd vereist. Binnen de CoP wordt de methodiek van Design Thinking en Agile / Scrum toegepast. Elk uitvoeringsproces wordt begeleid door een facilitator van Richter Education.

Naast het delen van kennis en ervaring binnen het team behoort ook het delen van een locatie (vastgoed), materialen (virgin en recycled) en gereedschappen/machines tot de duurzame uitgangspunten van Richter Education. Binnen het open educatie platform worden zogenoemde Leergebieden gedefinieerd. Dat zijn geografisch afgebakende eenheden op basis van postcode. Alle deelnemers aan een CoP wonen , werken of studeren binnen dat specifieke Leergebied. Elke CoP vormt zo een onderdeel van samenleving in dit leergebied met haar relaties met lokale partners van Richter Education en andere belanghebbenden. Naast een financiƫle bijdrage kunnen de partners het open educatie platform dus ook op facilitair gebied ondersteunen. Zo dragen zij tevens bij aan een circulaire samenleving.

Leergebied #5280 is het pilotproject van mijn Stichting Richter Education. #5280 Is de postcode van de gemeente Boxtel. In de startfase van dit pilottraject zijn alle activiteiten gericht op het opbouwen van een community van partners (in een later stadium zijn zij de co-financiers) en belanghebbenden van Richter Education in Boxtel. Een korte video, die als product van de communicatiecampagne wordt ontwikkeld, zal gebruikt worden om Richter Education en het belang van haar activiteiten uit te leggen aan een breed publiek. Daarnaast worden in deze fase alle voorbereidingen getroffen voor de opzet van een eerste CoP in Leergebied #5280 rond de uitdaging Zero Waste (SDG no. 12). Deze pilotfase staat gepland van september 2020 t/m januari 2021.

Delen met je netwerk?