Waarom

Delen met je netwerk?

Wij geloven in educatie als middel om te komen tot een inclusieve samenleving, waarin iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren. Wij geloven in samenwerking voor een gezonde toekomst, waarin iedereen mee kan doen en we de creatieve slagkracht en diversiteit van de samenleving als geheel benutten. Wij zijn overtuigd dat de inzet van ongeziene talenten de sleutel is tot een gezondere en veerkrachtige samenleving.

Onze doelstellingen vallen binnen de wereldwijd afgesproken SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Dit zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

Delen met je netwerk?