Hoe

Delen met je netwerk?

Service Leergebied®
De service Leergebied® startte april 2021 met een proef in de gemeente Boxtel. De proef in dit Leergebied#5280 was een succes. Nu willen we elke volgende studie periode 20 andere inwoners gratis mee laten doen aan de cursus. Daarnaast bekijken we ook de mogelijkheden om in andere gemeenten Leergebieden® te starten.

Stichting Richter Education is de dienstverlenende organisatie achter het Leergebied®. Zij zorgt voor alle spullen, de bekendheid en dat alles goed geregeld is. Zij zorgt er ook voor dat er nieuwe cursussen blijven komen.

Partnernetwerk en vrijwilligers
De service Leergebied® wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met lokale organisaties. De organisaties vormen samen het lokale Partnernetwerk van het Leergebied. Zij zetten zich vrijwillig in, schenken gratis spullen of een cursusruimte. Zij geven geld of delen hun kennis en zetten hun netwerk in.

Deelnemers
Wij geloven dat mensen van verschillende achtergronden en leeftijden samen creatiever zijn. Elke studieperiode zoekt Stichting Richter Education 20 inwoners die mee willen doen aan de cursus. Deelnemers zonder inkomen uit betaald werk krijgen daarbij voorrang. Voorwaarde om mee te doen is dat je goed Nederlands spreekt, schrijft en leest. Daarnaast zoeken we mensen, die het fijn vinden om samen te werken aan een fijnere toekomst.

De 20 inwoners vormen 4 teams. In elk team zitten mensen van 4 verschillende generaties:

  • 2 Jongeren (15-27 jaar)*
  • 1 Jong volwassene (28-44 jaar)
  • 1 Volwassene (45-65 jaar)
  • 1 Senior (66-99 jaar)

* Jongeren kunnen meedoen als project Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Waar
We gebruiken een cursusruimte van een organisatie uit het Partnernetwerk. Dit kan dus een wijkgebouw zijn, een werkplaats van een bedrijf of een laboratorium van een school. Het is altijd binnen de gemeente.

Wanneer
De cursus is op een vaste middag in de week van 13:00 uur tot 17:00 uur. Deelnemers schrijven zich in voor een periode van 10 weken. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus. Elke studieperiode starten nieuwe teams. De eerstvolgende cursus in Leergebied#5280 start op woensdagmiddag 2 februari 2022.

Uitdagingen
Elk team gaat samenwerken aan een creatieve oplossing voor een probleem uit de eigen gemeente. Deze problemen noemen we uitdagingen. De oplossingen voor deze uitdagingen moeten altijd goed zijn voor een grote groep mensen. Een oplossing kan de vorm hebben van een product, een advies of een service. Elke oplossing is een kleine stap voor het halen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van Verenigde Naties.

Iedere inwoner of organisatie kan een uitdaging inbrengen. Aan elke uitdaging is een opdrachtgever verbonden. Een opdrachtgever ervaart de uitdaging zelf ook als een hindernis. Hij kan zijn netwerk gebruiken om het team te helpen in het zoeken naar een oplossing.

This image has an empty alt attribute; its file name is Logos_MDT_Richter_SDGs_OpenBadges-1024x151.png

Aanpak
Twee coaches leren de deelnemers hoe zij de Design Thinking stappen kunnen gebruiken. Deze aanpak om tot creatieve oplossingen te komen is door iedereen aan te leren. Door mee te doen, doe je ervaring op in het succesvol gebruiken van deze denkmethode. We kunt hiervan ook een bewijs krijgen. Dit ervaringsbewijs heet een Open Badge bewijs.

Delen met je netwerk?