Why

Delen met je netwerk?

Hallo, mijn naam is Carla Renders en ben de initiator en pionier achter Stichting Richter Education. Ik heb een achtergrond in design en onderwijs. In de zomer van 2016 werd ik als gevolg van een ongeval gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Hiermee kwam abrupt een einde aan mijn drukke activiteiten als docent en coördinator in het Technasium onderwijs.

Het wegvallen van mijn dagelijkse activiteiten voelde voor mij als buitenspel staan in de samenleving. Ineens leken mijn talenten en kennis er niet meer toe te doen en raakte ik ook in een sociaal isolement. Deze persoonlijke ervaring en de herkenning bij anderen hebben geleid tot de oprichting van Stichting Richter Education.

De Stichting wil mensen, die op welke manier dan ook ‘buitenspel’ staan in onze samenleving, helpen hun persoonlijke veerkracht te vergroten. Wij willen jong en oud kansen bieden om betekenisvol mee te doen, hun talenten en kennis in te zetten, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe mensen te ontmoeten. Wij verbinden mensen om samen te werken aan een verbetering van de leefbaarheid in hun eigen gemeente. Onze missie is Verbinding voor Leefbaarheid. Om dit te bereiken hebben wij de innovatieve dienst Leergebied® ontwikkeld.

Het onderstaande gedicht van Esther Peeters helpt te beschrijven welke behoefte Leergebied® vervult

Delen met je netwerk?