What

Delen met je netwerk?

Waartoe? Why?

Stichting Richter Education wil verbindingen tussen mensen in hun lokale en regionale omgeving faciliteren om samen te werken aan de verwezenlijking van de SDGs / Richter Education Foundation wants facilitate building connections between individuals in their local and regional environment to co-create a regenerative and just society.

Hoe? How?

Stichting Richter Education brengt relaties tot stand tussen mensen van 15 tot 99 jaar, die een verschil willen maken voor het gemeengoed (SDG’s). IEDER kan in deze OPEN LEEROMGEVING een UITDAGING initiëren en/of zich voor een specifieke periode verbinden aan een lokaal TEAM dat deze uitdaging aangaat. / Richter Education Foundation facilitates building cross-sectoral relationships between people age 15 to 99 years old, who want to make a difference for the Common Good (SDGs). ANYBODY can either initiate a CHALLENGE or commit oneself for a limited period of time to a local TEAM challenging a SDG.

Wie? Who?

Deelname aan UITDAGINGEN is open voor IEDER individueel of verbonden aan een instelling, organisatie of onderneming. / Participation in CHALLENGES is open to ANYONE individually or connected to a institute, organisation or corporation.

Wat? What?

Stichting Richter Education beoordeelt en publiceert de UITDAGINGEN, maakt deelname mogelijk en biedt projectondersteuning. Het resultaat van een uitdaging kan bestaan uit een SERVICE, een ONDERZOEK of een ONTWERP dat altijd ten dienste staat van het gemeengoed. / Richter Education Foundation will screen and publish the CHALLENGES, enables participation and offers project support. The achievement of each challenge can be a SERVICE, an RESEARCH or a DESIGN that always will serve the Common Good.

Waar? Where?

ELKE LOCATIE IN DE REGIO die de juiste faciliteiten biedt voor de uitvoering van de UITDAGING kan door de teamleden zelf als geschikte locatie verkozen worden. … van wijkgebouw tot werkplaats van een van de verbonden ondernemingen tot laboratorium van een verbonden onderwijsinstelling. / EACH LOCATION IN THE REGION offering the right facilities for execution of the CHALLENGE can be chosen as workstation or meeting point by the team members themselves …. being a community building or production plant of an associated company or a lab of an associated college.  

Wanneer? When?

Elke UITDAGING heeft een projectduur van een half ‘schooljaar’. De eerste projectperiode loopt van augustus-januari en de tweede projectperiode loopt van februari-juli. Deelname vereist een minimale tijdsinvestering van 4 gezamenlijke werkuren per week en beheersing van de Nederlandse taal / Each CHALLENGE has got a  duration of a half ‘academic year’. The first period runs from August to January and the second period runs from February to July. Participation requires a minimum time investment of 4 meeting hours a week of each team member and a good command of the Dutch language.

Delen met je netwerk?