Leergebied® Gezond Boxtel

Delen met je netwerk?

Samen stappen zetten naar gezonder leven met Leergebied® Gezond Boxtel

Leergebied wil vanaf half juni 2023 het initiatief nemen om een groep inwoners van Boxtel-Centrum bijeen te brengen, die elkaar kunnen steunen in hun wens om gezonder te gaan leven. Wij geloven dat dit samen makkelijker vol te houden is.

Een gezondere leefstijl kan verschillende aandoeningen zoals diabetes type 2 voorkomen of zelfs omkeren, overgewicht tegen gaan en daarmee het risico op hart- en vaatziekten verkleinen. Een gezonde leefstijl kan je kwaliteit van leven en je vitaliteit verhogen. We gaan daarbij uit van 4 pijlers;

Figuur 1 De 4 pijlers van het landelijke 2Diabeat programma

Het volhouden van een gezonde leefstijl doe je niet alleen. Ook je leefomgeving speelt een belangrijke rol. Daarom werken wij samen met professionals in de zorg, welzijn en sport en sluiten aan bij activiteiten die er al zijn. We willen samen met de burgers en professionals een geschikte wijkaanpak bedenken die ons motiveert en ondersteunt in het volhouden van een gezonde leefstijl.

Leergebied Gezond Boxtel en 2Diabeat gebruiken een systematische aanpak om stappen te zetten naar een gezonder Boxtel-Centrum:

  • We organiseren bijeenkomsten om inwoners meer bewust te maken van de mogelijkheden en de voordelen van gezond leven.
  • Om een gezondere leefomgeving te bouwen versterkt Leergebied de samenwerking tussen inwoners, professionals en activiteiten, die daar al aan bijdragen.
  • We vragen professionals in de wijk (huisarts, apotheker, fysiotherapeut, diëtist, leefstijlcoach, sportschoolhouder, welzijnswerker enz.) een gezonde leefstijl aan te moedigen en inwoners te informeren over de mogelijkheden om het samen beter vol te houden.
  • De deelnemers aan het project Leergebied® Gezond Boxtel-Centrum bedenken samen een wijkaanpak, waarin je elkaar kunt helpen om een gezonde leefstijl vol te houden. We gebruiken Design Thinking stappen om een team te begeleiden in het bedenken van hun eigen gezonde wijkaanpak. Door deelname aan de serie van 5 gratis workshops leer je ook al meteen andere inwoners kennen met herkenbare ervaringen en wensen als jijzelf. Dat vormt de start van de steungroep om elkaar via jullie aanpak te blijven helpen gezond en vitaal te leven.

Heb je vragen? Wil je op de hoogte blijven of jezelf misschien al aanmelden om mee te doen? Stuur dan je vraag met je contactgegevens naar carla.renders@richter.education.
Zo kunnen we je bereiken om je te informeren.

Leergebied® doet mee met destapnaargezonder.nl. We werken samen met het landelijke 2Diabeat programma en we sluiten aan op het lokale GLI Slimmer programma.

Delen met je netwerk?