How

Delen met je netwerk?

Dienst Leergebied®
De dienst Leergebied® startte in periode 4 van studiejaar 2020/2021 met een pilottraject in de gemeente Boxtel. Na een succesvolle pilot in dit Leergebied#5280 willen we elke volgende studie periode 20 nieuwe inwoners kansen bieden om gratis deel te nemen aan 10 workshops. Daarnaast zullen dan ook de mogelijkheden bekeken worden om in andere gemeenten Leergebieden® te starten.

Stichting Richter Education is de dienstverlenende organisatie achter het Leergebied®. Zij zorgt voor de opstart, bekendheid, coördinatie en het voorbestaan van het Leergebied in een gemeente.

Partnernetwerk en vrijwilligers
Stichting Richter Education is voor de uitvoering van de dienst Leergebied® afhankelijk van donaties en ondersteuning door lokale organisaties. De organisaties vormen samen het lokale Partnernetwerk van het Leergebied. Zij bieden vrijwillige taakondersteuning, stellen middelen en faciliteiten ter beschikking, geven geld en ondersteunen met hun kennis, kunde en inzet van hun netwerk.

Deelnemers
Wij geloven in de creatieve kracht van samenwerking tussen mensen van verschillende achtergronden en leeftijden. Elk kwartaal enthousiasmeert en werft Stichting Richter Education samen met haar Partnernetwerk 20 nieuwe inwoners voor deelname aan de workshops. Deelnemers zonder inkomen uit betaalde arbeid krijgen daarbij voorrang. Voorwaarde voor deelname is dat je goed Nederlands spreekt, schrijft en leest. Daarnaast zoeken we mensen, die gemotiveerd zijn om samen met anderen te werken aan de verbetering van de leefbaarheid in hun eigen gemeente.

De 20 inwoners vormen 4 teams. In elk team zitten mensen van 4 verschillende generaties:

  • 2 Jongeren (15-27 jaar)*
  • 1 Jong volwassene (28-44 jaar)
  • 1 Volwassene (45-65 jaar)
  • 1 Senior (66-99 jaar)

* Voor jongeren kan deelname meetellen als project Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Waar
De plaats waar de workshops gehouden worden, wordt door een organisatie uit het Partnernetwerk ter beschikking gesteld. Dit kan dus een wijkgebouw zijn, een werkplaats van een bedrijf of een laboratorium van een school. Het is altijd binnen de gemeente.

Wanneer
De workshops vinden plaats op een vaste middag in de week van 13:00 uur tot 17:00 uur. Deelnemers schrijven zich in voor een periode van 10 weken. Tijdens de schoolvakanties vervallen ook de workshops. Elke studieperiode starten nieuwe teams. De eerstvolgende cursus in Leergebied#5280 is gepland op de woensdagmiddag en start op 15 november 2021.

Uitdagingen
Elk team gaat samenwerken aan een creatieve oplossing voor een leefbaarheidsvraagstuk uit de eigen gemeente. Deze vraagstukken noemen we uitdagingen. De oplossingen voor deze uitdagingen moeten altijd het algemene belang dienen. Een oplossing kan de vorm hebben van een product, een advies of een dienst. De Stichting ziet elke oplossing als een kleine stap op weg naar het bereiken van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen of 17 SDG’s van Verenigde Naties.

Deze uitdagingen worden minimaal 1x per jaar opgehaald bij organisaties en inwoners. Iedere inwoner kan een uitdaging inbrengen. Aan elke uitdaging is een opdrachtgever gekoppeld. Een opdrachtgever ervaart de uitdaging zelf ook als belemmering en kan zijn netwerk inzetten om het team te ondersteunen in zoektocht naar een oplossing.

This image has an empty alt attribute; its file name is Logos_MDT_Richter_SDGs_OpenBadges-1024x151.png

Methode
De deelnemers worden tijdens de workshops stapsgewijs begeleid in de toepassing van de Design Thinking methode. Deze methode om tot creatieve oplossingen te komen is door iedereen aan te leren. Door deelname kun je voor de ontwikkeling van deze vaardigheid een certificaat behalen. We hebben gekozen voor een Open Badge certificaat.

Delen met je netwerk?