Pilottraject leergebied #5280

Leergebied#5280_Visuele_Samenvatting

Open Oproep Leeromgeving van de Toekomst

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsopgaven voor toekomstbestendig beroepsonderwijs.

De subsidieaanvraag van Stichting Richter Education voor de startfase van de Open Oproep Leeromgeving van de Toekomst richt zich op community building voor een vernieuwend, open educatie platform voor een leven-lang-ontwikkelen binnen de lokale samenleving: Richter Education.

Stichting Richter Education wil een onderwijsrevolutie aanjagen door het samenbrengen van mensen in een lokale omgeving rondom extra curriculaire projecten. Richter Education is in ontwikkeling en bevindt zich thans in een conceptfase.

Richter Education beschouwt educatie en samenwerking als de meest krachtige middelen om in te zetten in de transitieopgaven naar een duurzamere wereld.

Het resultaat van de samenwerking op elk project is Open Source en zal bijdragen aan de verwezenlijking van de 17 werelddoelen (Sustainable Development Goals) van de VN. Daarnaast zullen de ontmoetingen en het delen bijdragen aan groei in persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap en T-shaped professionaliteit. De gebundelde kracht van jong en oud voor een-leven-lang-ontwikkelen.

Iedereen (15 tot 99 jaar) binnen de lokale samenleving wordt uitgenodigd om via initiatie en/of deelname aan een project een verschil te maken. Deelname is open voor ieder individueel of verbonden aan een instelling, organisatie of onderneming (partners van Richter Education).

Richter Education verzorgt de matchmaking van deelnemers tot een team, dat gedurende een half studiejaar een Community of Practice (CoP) zal vormen. Van ieder teamlid is een minimale tijdsinvestering van 4 uur per week voor gezamenlijke teamtijd vereist. Binnen de CoP wordt de methodiek van Design Thinking en Agile / Scrum toegepast. Elk uitvoeringsproces wordt begeleid door een facilitator van Richter Education.

Naast het delen van kennis en ervaring binnen het team behoort ook het delen van een locatie (vastgoed), materialen (virgin en recycled) en gereedschappen/machines tot de duurzame uitgangspunten van Richter Education. Binnen het open educatie platform worden zogenoemde Leergebieden gedefinieerd. Dat zijn geografisch afgebakende eenheden op basis van postcode. Alle deelnemers aan een CoP wonen , werken of studeren binnen dat specifieke Leergebied. Elke CoP vormt zo een onderdeel van samenleving in dit leergebied met haar relaties met lokale partners van Richter Education en andere belanghebbenden. Naast een financiële bijdrage kunnen de partners het open educatie platform dus ook op facilitair gebied ondersteunen. Zo dragen zij tevens bij aan een circulaire samenleving.

Leergebied #5280 is het pilotproject van mijn Stichting Richter Education. #5280 Is de postcode van de gemeente Boxtel. In de startfase van dit pilottraject zijn alle activiteiten gericht op het opbouwen van een community van partners (in een later stadium zijn zij de co-financiers) en belanghebbenden van Richter Education in Boxtel. Een korte video, die als product van de communicatiecampagne wordt ontwikkeld, zal gebruikt worden om Richter Education en het belang van haar activiteiten uit te leggen aan een breed publiek. Daarnaast worden in deze fase alle voorbereidingen getroffen voor de opzet van een eerste CoP in Leergebied #5280 rond de uitdaging Zero Waste (SDG no. 12). Deze pilotfase staat gepland van september 2020 t/m januari 2021.

Delen met je netwerk?

‘De clash tussen wereldbeelden die zich voltrekt leidt tot een catharsis waaruit allerlei nieuwe onderwijsvormen ontstaan’

door Hartger Wassink, onderwijsadviseur NIVOZ, 13 januari 2020

De school waarin selectie veel minder belangrijk gevonden wordt, die bestaat. De school heet Agora en staat in Roermond. Catharsia is de titel van het boek waarin Sjef Drummen de hele geschiedenis van Agora en Niekée (de voorloper van Agora) uit de doeken doet. Zelfstandig onderwijsadviseur Hartger Wassink wilde er een boekbespreking over schrijven, maar zijn artikel werd meer: een analyse over de essentie van onderwijs. ‘Onderwijs is niet, het ontstaat, in een interactie. Er is geen masterplan voor, geen blauwdruk die ooit door iemand ontwikkeld is. […] Catharsia beschrijft een manier van ontwikkelen van mensen, die verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar kunnen dragen, die actief deelnemen in de maatschappij, die de democratie levend houden, doordat ze geleerd hebben zelf te doen, hun ongemak uit te houden, hierin initiatief te nemen en om te gaan met de consequenties.’ Dit artikel verscheen eerder op Onderzoekonderwijs.net.

Lees het gehele artikel:

https://nivoz.nl/nl/de-clash-tussen-wereldbeelden-die-zich-voltrekt-leidt-tot-een-catharsis-waaruit-allerlei-nieuwe-onderwijsvormen-ontstaan

Delen met je netwerk?

Bewoners werken samen voor een duurzame wereld

Parktheater Eindhoven, zaterdag 18 jan ’20 van 11:00 – 16:00 

Wat wil je zijn, wie ben je, waar sta je voor? Waar liggen jouw ‘wortels’? Steeds meer wordt het antwoord op deze vragen gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

Veel gemeenten maken beleid op basis van deze SDG’s en ook steeds meer bedrijven vertellen aan welke ontwikkelingsdoelen zij een bijdrage leveren. Maar het zijn juist actieve bewoners die met hun initiatieven dagelijks bijdragen aan een betere straat, wijk of stad.

Op deze dag in het Parktheater in Eindhoven kom je te weten wat het belang is van de SDG’s, wordt duidelijk hoe je deze kunt verbinden aan jouw initiatief en krijgen actieve bewoners die hiermee al aan de slag zijn een podium. Professionals ontdekken hoe zij zich via gezamenlijke doelen kunnen verbinden aan bewonersinitiatieven. Zo ontstaat een basis voor gezamenlijke actie! Ook Stichting Richter Education is aanwezig.

Voor meer informatie: http://parktheater.nl/nl/programma/8920/een_duurzame_wereld/Bewoners_werken_samen_aan/

Delen met je netwerk?

The empathic civilisation


The RSA

Published on 6th May 2010

Bestselling author, political adviser and social and ethical prophet Jeremy Rifkin investigates the evolution of empathy and the profound ways that it has shaped our development and our society. Taken from a lecture given by Jeremy Rifkin as part of the RSA’s free public events programme.
Delen met je netwerk?